ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχέλειας της Επαρχίας Πάφου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 17 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Όνομα:Σέργης
Επίθετο: Θρασυβούλου
Επάγγελμα: Χειριστής Γεωργικών Μηχανημάτων
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99525416

Όνομα: Σάββας
Επίθετο: Σάββα
Επάγγελμα: Ηλεκτρολόγος
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια - Πάφος
Τηλέφωνα: 99411609
Όνομα: Στέφανος
Επίθετο: Καραγιαννίδης
Επάγγελμα: Επιπλοποιός
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99683984
Όνομα: Πέτρος
Επίθετο: Νικολάου
Επάγγελμα: Εργολάβος Οικοδομών
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99611074
Όνομα: Γεώργιος
Επίθετο: Αναστασίου
Επάγγελμα: Διευθυντής Πωλήσεων
Οικογ. κατάσταση: Άγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99613049