ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχέλειας της Επαρχίας Πάφου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 17 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Όνομα:Σέργης
Επίθετο: Θρασυβούλου
Επάγγελμα: Χειριστής Γεωργικών Μηχανημάτων
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99525416

Όνομα: Γεωργία
Επίθετο: Παύλου
Επάγγελμα: Κυβερνητική Υπάλληλος
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια - Πάφος
Τηλέφωνα: 99 586 517
Όνομα: Στέφανος
Επίθετο: Καραγιαννίδης
Επάγγελμα: Επιπλοποιός
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99 683 984
Όνομα: Σόλωνας
Επίθετο: Χριστοφή
Επάγγελμα: Ιδιωτικός Υπάλληλος
Οικογ. κατάσταση: Άγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99 113 389
Όνομα: Γεώργιος
Επίθετο: Νικολάου
Οικογ. κατάσταση: Άγαμος
Διεύθυνση: Αχέλεια-Πάφος
Τηλέφωνα: 99 427 745